PARTICIPATIE

Om ervoor te zorgen dat we een prachtig project kunnen ontwikkelen die meerwaarde biedt voor de gehele buurt, willen wij u graag de ruimte bieden om vragen, verwachtingen, belangen en behoeften te delen. Zodat we deze mee kunnen nemen in de planvorming. U heeft u de mogelijkheid om het onderstaande online formulier in vullen.